Kinderfysiotherapie


Een kind is geen kleine volwassene

Ieder kind heeft recht op goede zorg. Dit vraagt om een kind specifieke benadering, ook binnen de fysiotherapie. Zo is er speciaal voor kinderen kinderfysiotherapie. Kinderen zijn geen kleine volwassenen; het werken met kinderen vraagt om specifieke kennis over de invloed van groei en ontwikkeling op bewegen, én andersom. In de kinderfysiotherapeutische behandeling is het belangrijk dat het sociale netwerk rondom het kind een plek heeft. Dit netwerk bestaat uit ouders, verzorgers, leerkrachten en de zorgprofessionals die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind.

Wanneer kinderfysiotherapie

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen; kinderen spelen veel en oefenen zo hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat die ontwikkeling van bewegen en zintuigen goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt dat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of de organen.

HierdoKinderfysiotherapie jonge kindor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer -en specifieke oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Bij elke leeftijd horen een aantal omschreven vaardigheden. De kinderfysiotherapeut kan op basis daarvan vaststellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die op elk moment in hun ontwikkeling problemen hebben met bewegen, houding en zintuigen.

Herkent u (één van) onderstaande klachten of heeft u twijfels, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij beantwoorden graag uw vragen en onderzoeken of er reden is om tot behandeling over te gaan.

0-2 jarigen:

Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen, zoals;

 • passiviteit (o.a. weinig variatie in bewegen en/of weinig bewegen)
 • lage spierspanning en weinig kracht (o.a. moeite met oprichten hoofd in buikligging, moeite met rollen)
 • overstrekken (vaak tijdens voeden, verzorging)
 • onrust en/of overmatig huilen
 • asymmetrie (o.a. scheef liggen, gebruikt 1 kant meer dan de andere)
 • moeite met houdingsveranderingen (o.a. tijdens verschonen, verzorgen, tillen, dragen)
 • eenzijdig bewegen
 • een voorkeurshouding van het hoofd, eventueel gepaard met een asymmetrie (afplatting) van de schedel

jonge kinderen:

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Bijvoorbeeld:

 • moeite hebben met spelen op het schoolplein
 • niet mee kunnen komen met de gymles
 • houterig bewegen en/of vaak struikelen
 • moeite met leren fietsen, zwemmen
 • gebruik maken van mes en vork
 • moeite met fijne motorische vaardigheden zoals tekenen, knippen, kralen rijgen

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die kinderen onder de knie moeten krijgen. Sommige kinderen hebben daarbij extra hulp nodig, omdat het niet vanzelf gaat.

oudere kinderen:

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met;

 • stilzitten of het aannemen van een juiste (zit)houding
 • schrijven (aanleren letters, leesbaar handschrift, schrijftempo, penvatting, schrijfkramp)
 • bijbenen van het tempo in de klas (o.a. bij schrijftaken, knutselwerkjes maken)
 • gymlessen

Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep. Daarnaast komen kinderen bij de kinderfysiotherapeut met (chronische) hoofd- en/of buikpijnklachten, pijn aan rug of ledematen, een verminderde kracht en/of conditie (bijvoorbeeld bij astma, obesitas), bij een verkeerd bewegingspatroon ten gevolge van een operatie/ breuk/ kneuzing en met zindelijkheidsproblemen.

Werkwijze

In onze praktijk gaat het uiteraard om de kinderen, maar u als ouder/verzorger bent nauw betrokken bij het behandelproces. Dit bestaat uit uitgebreid onderzoek, kinderfysiotherapie en advies. We laten u zien waar het probleem ligt en hoe we samen uw kind kunnen helpen. Ons spel- en oefenmateriaal sluit aan op de leeftijd en belevingswereld van uw kind en onze behandeling kenmerkt zich door het plezier in bewegen.

Wij werken nauw samen met de logopedist waar het gaat om de behandeling van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen met zowel logopedische als motorische problemen. Jarenlange ervaring heeft uitgewezen dat veel kinderen profijt hebben van een gecombineerde behandeling. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

Daarnaast maken we regelmatig gebruik van de expertise van de collega’s werkzaam in onze praktijk of binnen het medisch centrum; bekken-, sport- en manueelfysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, kinderpsycholoog, podotherapeut en sportarts.

Zo nodig, kunnen we overleggen over de diagnose of behandeling van uw kind, en doorverwijzen als kinderfysiotherapie (alleen) niet toereikend is.
plagiocephalometrie

Specialisaties

+ Plagiocephalometrie (schedelmeting voor baby’s met een scheve en/of afgeplatte schedel)

+ multidisciplinair leefstijlprogramma i.s.m. diëtist en kinderpsycholoog voor kinderen met overgewicht

+ Fitkids: een fitness- en oefenprogramma dat speciaal voor kinderen met een chronische ziekte en/of beperking is ontwikkeld.

+ Syndroom van Down

+ Incontinentie problemen, waarbij nauwe samenwerking met bekkenfysiotherapeute Bertine Stevens

+ Chronische vermoeidheid

+ SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)

+ Sportblessures

+ Zintuiglijke prikkelverwerkingsproblematiek (o.a. methode Söderbergh-Tan)

+ Bewegend leren; een lesprogramma dat zich niet alleen richt op meer bewegen, maar ook aandacht besteed aan een goede zithouding.

+ Draagdoekconsulent; het dragen van kinderen met behulp van draagdoeken en ergonomische draagsystemen. Toepasbaar in specifieke zorgsituaties zoals bij een voorkeurshouding, hypotonie, heupdysplasie en prematuriteit.

Verwijzing en vergoeding

Alle zorgverzekeraars vergoeden in totaal 18 behandelingen vanuit de basisverzekering volgens de huidige regeling. Indien u een aanvullende verzekering heeft of wanneer de aandoening chronisch is, komen voor uw kind meerdere behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Zie voor de exacte voorwaarden uw verzekeringspolis of neem contact op met uw verzekering. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk. U kunt zelf contact met ons opnemen.

Maak nu een afspraak

Maak snel een afspraak, zodat we samen kunnen kijken of kinderfysiotherapie een oplossing biedt voor jouw problemen. Via het inschrijfformulier kun je direct een afspraak maken en vind je het telefoonnummer van de vestiging bij jou in de buurt. Samen kijken we naar de mogelijkheden om jouw klachten te verminderen.

Call Now Button