Een gezamenlijk spreekuur door huisartsenpraktijk Diever en Fysioplus Diever-Dwingeloo

Huisarts A. Biewenga van huisartsenpraktijk Diever en MSc fysiotherapeut Samantha Vinke van Fysioplus zullen een gezamenlijk spreekuur houden voor patiënten met aanhoudende klachten van schouders, knieën en heupen.
Zij hebben de cursus Beweegzorg op Maat gevolgd, georganiseerd door Dokter Drenthe in samenwerking met Carola Penninx, NHG kaderarts Bewegingsapparaat. Hierbij is kennis vergroot en kunnen zij aanvullend echografisch onderzoek doen waarbij het geven van een injectie in het aangedane gewricht tot de mogelijkheden behoort.
Middels verwijzing is het ook mogelijk om patiënten van andere huisartsen uit de regio te zien op dit anderhalvelijns spreekuur.