Fysio op de camping

Heeft u (chronische) klachten en is het van belang dat uw huidige behandeling voortgezet wordt? Of bent u op vakantie en heeft u een acute blessure, denk aan een zweepslag, enkelverzwikking of spit? Of zijn er andere klachten waarvoor fysiotherapie gewenst is?

Fysioplus Diever-Dwingeloo kan u gelijk voorzien van hulp op de camping. U kunt indien nodig behandeld worden bij uw caravan, tent of accomodatie! Of u kunt terecht bij één van onze locaties in Diever of Dwingeloo.
Behandelingen kunnen éénmalig zijn of voor enkele dagen/weken of voor bij een langer verblijf van meerdere maanden. Contact en overdracht van of naar uw eigen huisarts of fysiotherapeut wordt allemaal door ons geregeld.
Een verwijzing is niet eens nodig. Een telefoontje naar ons is voldoende om een en ander in gang te zetten.
Het beëindigen of annuleren van uw vakantie of de vakantie doorbrengen met veel pijn of ongemak is dus niet meer nodig!

Wij zijn gespecialiseerd in Geriatrie Fysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Manuele Therapie, Shockwave Therapie, Dry Needling en (Sport) Revalidatie. Op beide locaties hebben we een FysioFitness oefenruimte en diverse behandelkamers.

Verwijzing/vergoeding

Fysioplus Diever-Dwingeloo is Pluspraktijk en heeft contracten met alle zorgverzekeraars!

Verwijzing
Een verwijzing voor de fysiotherapie is niet noodzakelijk. U kunt met én zonder verwijzing van een arts en/of specialist door een fysiotherapeut behandeld worden.

U kunt dus rechtstreeks contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak.

Voor sommige aandoeningen wordt een verwijzing gevraagd doordat er dan vergoeding mogelijk is uit de basisverzekering.

Bij een enkele zorgverzekeraar is nog een verwijzing nodig bij een behandeling aan huis (lees: ‘camping’). Bent u verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Agis, Avero, Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co) of  DSW, ENO (= Salland, Zorgdirect en Holland Zorg), Multizorg (ASR., ONVZ, Zorg en Zekerheid), dan is geen verwijzing nodig.

Vergoeding
Fysiotherapie wordt volledig vergoed uit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw pakket-keuze, heeft u recht op een x-aantal behandelingen per kalenderjaar.

Informatie over uw soort aanvullende verzekering en daarmee het aantal behandelingen fysiotherapie waar u recht op hebt, vindt u terug op uw verzekeringspolis.

Fysiotherapie uit de basis verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft een (verplichte) basisverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg zoals huisartsbezoek en specialistenbezoek. Wel zal eerst het (verplichte) eigen risico betaald dienen te worden.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

 • Fysiotherapie voor chronische patiënten.
  Chronisch staat in dit geval voor aandoeningen welke voorkomen op de “lijst van Minister Borst” en niet zoals de term “chronisch” doet vermoeden voor klachten of aandoeningen die niet meer overgaan en dus in de volksmond als “chronisch” worden genoemd. Voordat er aanspraak kan worden gemaakt op dit basis deel van de verzekering dienen de eerste 20 behandelingen te worden vergoed uit de aanvullende verzekering en/of komen voor rekening van de patiënt zelf. Vanaf de 21ebehandeling wordt fysiotherapeutische behandeling bij deze aandoeningen vergoedt uit het basispakket. (Let wel: ook dan wordt eerst het eigen risico aangesproken indien deze nog niet verbruikt is). Bij fysiotherapie voor chronische aandoeningen is wél een verwijzing noodzakelijk van uw (huis)arts.
 • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.
  Maximaal 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Aansluitend komt de vergoeding uit het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding, en/of komen voor rekening van de (ouders van de) patiënt  zelf. Is er sprake van een chronische aandoening volgens de “lijst van Minister Borst”, dan vallen alle behandelingen van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering. Bij fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar is geen verwijzing nodig van uw (huis)arts. Bij een chronische aandoening dient u wel weer in het bezit te zijn van een verwijzing.
 • Betalingen
  De rekening wordt ingediend bij de gecontracteerde zorgverzekeraar en deze zal uw behandeling vergoeden indien u hier recht op heeft. In alle overige gevallen wordt de rekening naar de patiënt gestuurd.

Voor het maken van een afspraak voor Fysiotherapie kunt u contact opnemen met de praktijk:

Telefonisch: 0521-593484

Per mail: [email protected]

of komt u gerust langs op een van onze locaties:

 • Raadhuislaan 6 (in het Medisch Centrum) in Diever
 • Bruges 17 in Dwingeloo