Orthoxpert Diever

Het OrthoXpert Zorgplan is een behandelprogramma na een knie of heup operatie. Bij het OrthoXpert Zorgplan werken orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten zeer nauw met elkaar samen.Intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie en bij de gezamenlijke controles, zorgen ervoor dat u het best passende behandelprogramma krijgt. Voor en na de operatie van uw nieuwe knie of heup.

De geselecteerde fysiotherapiepraktijken beschikken over de juiste accommodatie om u te kunnen begeleiden bij het herstel. Er zijn speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van uw behandeling in kaart te brengen.

Fysiotherapie voor de operatie

Bij uw eerste bezoek in uw OrthoXpert Zorgplan praktijk wordt op verzoek van de orthopedisch chirurg een meting bij u uitgevoerd. Deze nulmeting, bestaat uit testen en vragenlijsten, wordt gedaan om duidelijk in kaart te brengen wat voor de operatie het niveau is van uw knie of heup die binnenkort wordt geopereerd.

De uitslagen van de vragenlijsten en metingen geven niet alleen u, maar geven ook de fysiotherapeut en de medisch specialist een goed zicht over de functie van uw gewricht en spieren. In overleg met de orthopedisch chirurg kan besloten worden om eerst de spierfunctie te verbeteren voordat u wordt geopereerd.

Fysiotherapie na de operatie

U werkt, onder begeleiding van de fysiotherapeut, één tot meerdere keren per week aan het herstel van de knie of heup. Na een individuele start, gaat u later in het behandelprogramma met verschillende andere patiënten tegelijk aan de slag. Maar ook dan volgt u uw eigen programma; dat is immers persoonlijk afgestemd. Het behandelprogramma kent een duidelijke opbouw. Na verloop van tijd merkt u, dat u steeds hogere eisen aan uw lichaam kunt stellen. Die ervaring zorgt ervoor dat de behandelingen niet alleen nuttig zijn, maar ook steeds meer stimuleren. Bij het OrthoXpert Zorgplan werken orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie en bij de gezamenlijke controles, zorgen ervoor dat u het best passende behandelprogramma krijgt. Afhankelijk van uw operatie kan dit behandelprogramma 2 tot 9 maanden duren.