Verwijzing en Vergoeding


Fysioplus Diever-Dwingeloo is Keurmerkpraktijk en heeft contracten met alle zorgverzekeraars!

Verwijzing via je huisarts of specialist

verwijzing en vergoeding

Een verwijzing voor de fysiotherapie is niet noodzakelijk. Je kunt met én zonder verwijzing van een arts en/of specialist door een fysiotherapeut behandeld worden. Je kunt dus rechtstreeks contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak.

Voor sommige aandoeningen wordt een verwijzing gevraagd doordat er dan vergoeding mogelijk is uit de basisverzekering. Bij een enkele zorgverzekeraar is  er tevens nog een verwijzing nodig bij een behandeling aan huis.

Ben je verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Agis, Avero, Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co) of DSW, ENO (= Salland, Zorgdirect en Holland Zorg), Multizorg (ASR., ONVZ, Zorg en Zekerheid), dan is geen verwijzing nodig.

Vergoeding voor fysiotherapie

Mogelijk wordt je fysiotherapiebehandeling (deels) vergoed uit de aanvullende- of basisverzekering. In de
polisvoorwaarden van jouw basisverzekering en eventueel aanvullende zorgverzekering kun je informatie vinden over wat wel en niet wordt vergoed en of het eigen risico van toepassing is. Soms wordt een percentage van de behandeling(en) vergoed. Dit kan verschillen per type zorgpolis en zorgverzekeraar, en of de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Fysioplus Diever-Dwingeloo heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Op www.zorgverzekeringskaarten.nl is informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden en vergoedingen te vinden.

Fysiotherapie aan huis

Wanneer je niet in staat bent om naar de praktijk te komen dan is het mogelijk dat je door de fysiotherapeut aan huis behandelt wordt. De fysiotherapeut komt gewoon naar je toe wanneer je in de regio woont.

De kosten voor thuisbehandeling worden gewoon vergoed door de verzekeraar. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij fysiotherapie in de praktijk. Een verwijzing van de huisarts of specialist is soms noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Fysiotherapie uit de basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft een (verplichte) basisverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg zoals huisartsbezoek en specialistenbezoek. Wel zal eerst het (verplichte) eigen risico betaald dienen te worden.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  • Fysiotherapie voor chronische patiënten.
    Chronisch staat in dit geval voor aandoeningen welke voorkomen op de “lijst van Minister Borst” en niet zoals de term “chronisch” doet vermoeden voor klachten of aandoeningen die niet meer overgaan en dus in de volksmond als “chronisch” worden genoemd. Voordat er aanspraak kan worden gemaakt op dit basis deel van de verzekering dienen de eerste 20 behandelingen te worden vergoed uit de aanvullende verzekering en/of komen voor rekening van de patiënt zelf. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapeutische behandeling bij deze aandoeningen vergoedt uit het basispakket. (Let wel: ook dan wordt eerst het eigen risico aangesproken indien deze nog niet verbruikt is). Voor artrose en COPD geldt dat deze uit de basisverzekering worden vergoed. Bij fysiotherapie voor chronische aandoeningen is wél een verwijzing noodzakelijk van uw (huis)arts.
  • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.
    Maximaal 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Aansluitend komt de vergoeding uit het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding, en/of komen voor rekening van de (ouders van de) patiënt zelf. Is er sprake van een chronische aandoening volgens de “lijst van Minister Borst”, dan vallen alle behandelingen van fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering. Bij fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar is geen verwijzing nodig van uw (huis)arts. Bij een chronische aandoening en bij een behandeling aan huis dien je wel weer in het bezit te zijn van een verwijzing.

Betalingen

De rekening wordt ingediend bij de gecontracteerde zorgverzekeraar en deze zal je behandeling vergoeden indien je hier recht op heeft. In alle overige gevallen wordt de rekening naar de patiënt gestuurd.

Call Now Button