Oefenprogramma GLA:D

Waar voorheen patiënten met artrose vaak door de huisarts direct worden doorgestuurd naar de orthopeed voor het plaatsen van een prothese, is het GLA:D programma ontwikkeld om een prothese zo lang mogelijk uit te stellen of juist helemaal te voorkomen.

Het GLA:D programma bestaat uit:
* Een intakegesprek + testen
* Een online voorlichtingssessie
* 12 trainingssessies en eventueel een vervolg.
* Een outtake

Wanneer komt u in aanmerking voor het programma?
U komt in aanmerking voor het GLA:D programma met een verwijzing vanuit uw huisarts of specialist. Een verwijzing is noodzakelijk voor dit programma.
Wanneer u een verwijzing heeft, kunt u direct een afspraak maken bij onze praktijk.

Vergoedingen GLA:D
• U krijgt tot 12 behandelingen fysiotherapie bij heup- of knieartrose vergoed uit de basisverzekering. Deze behandelingen gaan wel ten koste van uw eigen risico.
• Voor extra behandelingen kan er een aanspraak gemaakt worden op uw aanvullende verzekering of dienen de behandelingen zelf te worden betaald.

Locatie en datum:
De eerste groep is vol. De tweede groep begint in februari op de dinsdag-  en vrijdagmiddag in Diever en zal worden verzorgd door fysiotherapeuten Anouk Vendrig en Roelien van Wester