Lichaamsbewustzijn

Het vermogen om lichaamssignalen op te merken en erop te reageren is een essentiële vaardigheid. Door te leren naar de reacties van je lichaam te luisteren en hun betekenis te begrijpen en toe te passen, ontwikkel je zelfbewustzijn: je wordt je bewust van je eigen gedrag, gedachten en emoties. Het lichaam fungeert als een boodschapper, maar we negeren vaak zijn signalen als ze niet comfortabel zijn. Dit kan leiden tot disharmonie en ongemak. Door bewust te worden van de signalen die ons lichaam ons stuurt, kunnen we beter zorgen voor ons fysieke en emotionele welzijn. De tool lichaamsbewustzijn helpt ons om weer in contact te komen met deze signalen, waardoor we ons welzijn kunnen bevorderen.”
Je lijf is je (t)huis! Hoe meer je leert over de signalen die je lichaam geeft, hoe meer je jezelf thuis zult voelen in je eigen lichaam.
Fysiotherapeut en leefstijlcoach Monique Uneken is geregistreerd NEL-coach. Je kunt via de website Nederlands Expertisecentrum Lichaamsbewustzijn-NEL meer informatie vinden hoe de tool lichaamsbewustzijn jou kan helpen; https://n-e-l.nl/